Đội ngũ Dược sĩ MyPharma

Đội ngũ 100% Dược sĩ đại học, kiểm soát, lựa chọn những sản phẩm chất lượng

Dược sĩ Hoàng Thu Thảo
Dược sĩ Hoàng Thu Thảo
Dược sĩ Cao Đẳng Y Tế Hà Nội - K7
Nguyễn Bích Ngọc
Cử nhân Đại học Y Hà Nội
Cử nhân điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội
Lều Mai Phương
Dược sĩ Đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội
Dược sĩ Phạm Hà
Dược sĩ Đại học
Lưu Tuấn Hưng
Dược sĩ Đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K69
Bùi Mai Hương
Dược sĩ Đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K67
Dược sĩ Lê Phương Dung
CEO – Founder MyPharma
Dược sĩ Lê Phương Dung có trên 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y Dược, sáng lập và điều hành Học viện Marketing Y Dược M&P và
Hoàng Thùy Linh
Dược sĩ đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K70
Nguyễn Thu Hiền
Dược sĩ đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K70