Đội ngũ Dược sĩ MyPharma

Đội ngũ 100% Dược sĩ đại học, kiểm soát, lựa chọn những sản phẩm chất lượng

Dược sĩ Vi Thị Thanh Trang
Dược sĩ đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K64
Hương Trang
Dược sĩ đại học
Hoàng Đình Quỳnh
Nhân viên Marketing
Nhân viên Marketing Hoàng Đình Quỳnh
Dược sĩ Lê Phương Dung
CEO – Founder MyPharma
Dược sĩ Lê Phương Dung có trên 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y Dược, sáng lập và điều hành Học viện Marketing Y Dược M&P và
Thạc sĩ Bá Thị Châm
Thạc sĩ Bá Thị Châm
Dược sĩ Hoàng Thu Thảo
Dược sĩ Hoàng Thu Thảo
Dược sĩ Cao Đẳng Y Tế Hà Nội - K7
Nguyễn Bích Ngọc
Cử nhân Đại học Y Hà Nội
Cử nhân điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội
Lều Mai Phương
Dược sĩ Đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội
Dược sĩ Phạm Hà
Dược sĩ Đại học
Lưu Tuấn Hưng
Dược sĩ Đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K69
Nguyễn Thu Hiền
Dược sĩ đại học
Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội K70
5/5 (1 Review)
Bài đăng chuyên môn liên quan